top of page

 

Privacy en cookie beleid

 

Vleeswaren Westra NV

Maasstraat 38 , 2060 Antwerpen , België

Tel: 03 225 17 00

Ondernemingsnummer : BE 0456.641.455

 

Privacybeleid

U kunt deze website vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven.

Alleen als u zich registreert via het contactformulier worden uw persoonsgegevens gevraagd.

Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

 

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan www.westra.be heeft doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is Vleeswaren Westra NV.

Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van Vleeswaren Westra NV geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

 

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan Vleeswaren Westra NV, Maasstraat 38 2060 Antwerpen België.

 

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Vleeswaren Westra NV de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt.

Mocht dit wel het geval zijn dan zal Vleeswaren Westra NV aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met Vleeswaren Westra NV, Maasstraat 38 2060 Antwerpen, België op het nummer 03 225 17 00 of via e-mail naar info@westra.be

 

Cookiebeleid
Vleeswaren Westra NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Maastraat 38 , 2060 Antwerpen, België , maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.westra.be

Gebruik van cookies op de website
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquéte voorleggen.

Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies
Onze website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties.

Beheer van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten.

Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Vleeswaren Westra geen controle. Vleeswaren Westra is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

 

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Vleeswaren Westra NV.

Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Vleeswaren Westra NV.

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan Vleeswaren Westra NV.

 

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Vleeswaren Westra NV, Maasstraat 38 2060 Antwerpen België.

Dit kan via het nummer 03 225 17 00 of via e-mail naar info@westra.be.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.

bottom of page